Holešovická liga

Holešovická liga

 HBL – Holešovická bowlingová liga

                                                                Základní propozice soutěže

1.Systém soutěže

– Zápasy se hrají podle mezinárodních pravidel bowlingu

– Každé družstvo nastupuje k zápasu se třemi hráči. Na soupisce může být až 8 hráčů.

(možnost střídání po odehrání každé hry)

– Účastník pojmenuje tým, pod jehož názvem bude v celé soutěži vystupovat.

– Hráč nesmí během jedné půl sezóny (jaro nebo podzim) startovat v jiném týmu, než

v jakém se zaregistroval. (1x za půl sezónu lze udělit vyjímku se souhlasem pořadatele

a všech soupeřů ve skupině).

– V každém ročníku HBL se konají 2 kola (jaro, podzim). Každé kolo je samostatnou soutěží

a zná svého vítěze. Jednotlivá kola jsou rozvržena do 4 hracích dnů.

– Družstva jsou rozdělena do několika výkonnostních skupin po 6ti družstvech. HBL má

4 skupiny (1. až 4.liga).

– Ženy a junioři do 15ti let mají pomocný handicap 8 bodů na každou hru.

2.Postupy a sestupy

– V HBL po odehrání každého kola (jaro, podzim) postupuje vítězné družstvo do vyšší soutěže

a poslední družstvo sestupuje do nižší soutěže. Má-li druhé družstvo nižší soutěže lepší

průměr než předposlední družstvo vyšší soutěže, týká se jich postup, nebo sestup také.

(pochopitelně vítěz 1.ligy a poslední ze 4.ligy nikam nepostupují ani nesestupují).

– Rozhodujícím ukazatelem pro určení pořadí družstev ve skupině za hrací kolo (jaro, podzim)

Je počet získaných bodů za všechna utkání. Při rovnosti bodů rozhodne průměr družstva.

3.Podmínky účasti

– Podmínkou účasti je přihlášení družstva u pořadatele , zaplacení účastnického poplatku

(první hrací den), jakož i souhlas s propozicemi soutěže.

– Každé nové družstvo je zařazeno do nejnižší výkonnostní skupiny (vyjímku může pořadatel

udělat v případě, že nové družstvo nahradí účastníka vyšší ligy, který se odhlásil ze soutěže).

4.Účastnické poplatky

– Každé družstvo po přihlášení uhradí účastnický poplatek 1.500,-Kč

(platba v hotovosti   1.hrací den) na jedno hrací kolo (např.jaro = 4 hrací dny)

– Družstvo dále hradí poplatek za pronájem drah, který je 800,- Kč za jeden hrací den.

5.Místo konání soutěže

– Místem konání je výhradně bowlingová herna restaurace“ Zlatá kovadlina“, která

je zároveň poskytovatelem věcných cen pro účastníky soutěže.

6.Termíny

– Termíny konání jednotlivých kol (hracích dnů) jsou stanoveny pořadatelem

a zveřejněny na oficiálním webu HBL.

  1. Vyhodnocení

– Na konci hracího kola (jaro, podzim) jsou oceněna všechna družstva (1.až 6.místo)

dle pořadí. Dále se vyhodnocuje nejlepší žena a muž skupiny (dle průměru), nejvyšší

nához žen a mužů a nejnižší nához žen a mužů. Vyhodnoceni můžou být pouze hráči,

kteří mají v hracím kole odehráno min.10 zápasů ( z 20ti možných).

8.kontakty

www.bowlingkovadlina.cz

– Petelák Květoslav – tel.606 749 317 – petelak@dekra.cz

– Merta Luděk          – tel.722 926 224 – merta@discomp.cz

– bowlingová herna restaurace Zlatá kovadlina tel. 606 583 724